BioÄly – Biopohjaiset Älykkäät Ratkaisut

Yhteistyöalusta kiertotalouden

alueellisena vahvistajana

 

Uutisia ja tapahtumia

 

BioÄlyn Tiekartan ensimmäinen versio julkaistu

Tiekartta on yksi BioÄly-hankkeen tuotoksista, jossa käsitellään mm. visiota, teknologioita ja toimenpide- ja projektiehdotuksia. Tiekarttaa kehitetään projektin aikana saatujen palautteiden ja havaintojen perusteella. Alustava versio tiekartasta on saatavilla tutustuttavaksi tästä linkistä: BioÄly-tiekartta Lokakuu 2020

 

8.10.20 Uudet Vähähiiliset Ratkaisut Kiertotaloudessa seminaari/webinaari ja workshop

 

BioÄly- ja PIHI- projektit kiittävät kaikkia tilaisuudessa esiintyneitä asiantuntijoita. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä Kehityspäällikkö Esa Nummela kertoi mielnkiintoisesta uudesta biokaasulaitoksesta, sen tuotannosta, kehityksestä, haasteista ja tulevaisuudesta. VTT:n asiantuntija Anna Tenhunen esitti tiukan tietopaketin muovien kiertotaloudesta ja avasi määritelimiä. Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg piti etäyhteydellä kattavan esityksen Ajankohtaiskatsaus Pakkausmateriaalien ja Muovien Lainsäädäntöön, missä päästiin tutustumaan viime aikaisiin muutoksiin alueen lainsäädännössä. Lisäksi ylitarkastaja Tuomo Aunola Pirkanmaan ELY-keskuksesta perehdytti kuulijat pakkausten tuottajavastuuseen sekä johti workshoppia, missä keskusteltiin kiertotalouden lainsäädännöstä. Seminaarin päätteeksi osallistujilla oli mahdollisuus vierailla Materiaaliopin päällystys- ja laminointilinjalla (TAU), Sähkötekniikan painettavan elektroniikan laboratoriossa (TAU) tai VTT:n polymeeri-pilotissa.

Kiitos kaikille Kampusklubilla tilaisuuteen osallistuneille ja webinaaria seuranneille. Tilaisuuden esitemien materiaalia on julkaistu materiaalipankki-välilehdellä.

 

Biopolymeeripohjaiset kalvot kuumapuristustesteissä

BioÄly-projekti toteutti ylöjärveläisen Iscent Oy:n kanssa pilot-hankkeen, missä keskityttiin testaamaan ekologisempia biomuoveja vaihtoehtona nykyisille öljypohjaisille muoveille. Iscent Oy tuottaa kehittämällään suuren volyymin kustannustehokkaalla tuotantoteknologialla, joka perustuu kuumapuristustekniikkaan, paperin tai kalvon pinnalle valoataittavia hologrammeja, joita käytetään erilaisten pakkausratkaisujen koristeluun sekä tuomaan erilaisia 3D- ja valontaittumisefektejä etiketteihin ja pakkauksiin. Hologrammeilla aikaan saatavat valoefektit ovat suosittuja efektejä, joilla tuotevalmistajat haluavat luoda erikoistehosteita ja erottua kilpailijoista. Iscentin teknologialla voidaan tehdä myös paljaalle silmälle näkymättömiä mikrokuvioita, jotka tekevät pakkauksesta vaikean väärentää.

Kohdesovelluksena pilotissa oli kuumapuristustekniikalla paineen ja lämmön avulla muovin pintaan tuotettavat hologrammit. Hankkeen aikana testattiin hologrammien alustoina useita erilaisia biomuoveja, kuten PLA, selluloosa-asetaatti ja PLA-polyesteriseos, joiden havaittiin olevan herkkiä ja haastavia kuumapuristustekniikan olosuhteille. Testeissä havaittiin puristusolosuhteiden vaikuttavan voimakkaasti hologrammien laatuun sekä biomuovien dimensiopysyvyyteen. Oikeilla olosuhdevalinnoilla tuotettiin hyviä hologrammeja biopolymeeripohjaisille muoveille.

 

 

 

BioÄly-pilot: Nanokomposiitti-pohjainen lämmityselementti Lundell Oy:n Liune-oveen Lohjan asuntomessujen 2021 Pyörre-taloon

 

Lundell Oy valmistaa tila- ja rakenneratkaisuja tuomalla huomattavaa lisäarvoa asiakkailleen monilla teräsrakenteisilla ratkaisuilla sekä jatkojalostetuilla profiilituotteilla kuten elementeillä. Seinän sisään piiloon menevä Liune-ovi on Lundellin lippulaivatuote ja Liune-ovet ovat tärkeässä roolissa Lundellin Lohjan asuntomessuille 2021 suunnittelemassa ekologista rakentamista tukevassa Pyörre-messutalossa. BioÄly -projekti toteuttaa Lundell Oy:n kanssa pilot-hankkeen, jossa tuotetaan uusia toimintoja biomateriaaliratkaisuilla Pyörre -messutaloon liittämällä Liune-oveen biopohjainen sähköä johtava nanokomposiitimateriaalista valmistettu lämmistyselementti. Lämmityselementti integoidaan Liune-oven peileihin ja sillä tuotetaan matalan lämpötilan mukavuuslämpöä. Tarkempia tietoja löytyy oheisesta tiedotteesta.

Lundell-pilotti_tiedote BioÄly.

 

 

 

BioÄly -kysely erilaisten biopohjaisten ratkaisujen aloilla toimijoille

BioÄly-projekti toteutta kyselyn projektin ympärille muodostuneen verkoston tulevaisuuden odotuksista ja tarpeista. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa siihen mitä kehitystötä tulevaisuudessa tulisi tehdä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään projektin suoraavien tapahtumien suunnittelussa ja projektin yhtenä tuoteoksena syntyvän tiekartan toteutuksessa. Tiekartassa tullaan käsittelemään mm. visioita, teknologioita ja toimenpide-  ja projektiehdotuksia.

Kysely on avoin ja siihen voi vastata tämän linkin kautta: BioÄly -projektin kysely -kevät 2020.

Vastausaikaa on pidennetty maanantaihin 4.5.2020 asti ja vastaaminen kyselyyn vie noin 15 min. Kysely toteutetaan anonyymisti ja tulokset analysoidaan ilman tunnistetietoja.

 

 

BioÄly Seminaari 10.3.2020

Bioäly järjesti viidennen seminaarinsa ja workshopin Tampereen yliopistolla Kampusklubilla tiistaina 10.3. Seminaarin ja workshopin aihepiirit käsittelivät Ekologista elektroniikkaa ja tulevaisuuden tarpeita kehitystyön näkökulmasta BioÄly-projektin aihepiireihin liittyen. Seminaarissa keskusteltiin mielenkiintoisista aiheista, kuten painotekniikan älykkäistä ratkaisuista, biopohjaisia pietsoantureita, lisäksi kuultiin BioÄlyn ja Lundell Oy:n mielenkiintoisesta yhteistyöprojektista Lohjan Asuntomessuilla 2021 sekä Stora Enson Älykkäistä pakkausratkaisuista. Esitelmien materiaaleihin pääset tutustumaan materiaalipankin kautta.

Workshopissa osallistujat antoivat vaikuttan näkökulman lähitulevaisuuden kehitystyöhön, jonka avulla luodaan tulevaisuudessa kestäviä ratkaisuja yritysten strategisiin tarpeisiin. Seminaarin workshopissa työstettiin tiekarttaa, joka tulee olemaan yksi BioÄly-hankkeen tuotoksista ja jossa tullaan käsitellään mm. visiota, teknologioita ja toimenpide- ja projektiehdotuksia. Työpajassa vosallistujat toivat esille tulevaisuuden strategisia tarpeita BioÄly-aihepiiriin liittyen.

Lisäksi päivän päätteeksi osallistujat pääsivät tutustumaan Painettavan Elektroniikan laboratorioon ja sen uusimpiin laitehankintoihin.

 

BioÄly esillä Menestyvä Liike-elämä 2020 juhlakokonaisuudessa

Talouselämän yhteydessä 24.1.2020 julkaistussa menestyvä Liike-elämä -juhlakokonaisuudessa on esillä runsas määrä asiantuntija-artikkeleita. BioÄly-projekti on mukana julkaisussa, katso printtiversion sivulta 26 tai online-artikkelista.

 

Kauran kuoresta leipäpussiksi – muovin rinnalle syntyy nyt uusia pakkausmateriaaleja

Tampereen yliopiston Unit verkkojulkaisussa (19.9.2019) Arja Hautalan kirjoittamassa artikelissa käsitellän uusia materiaaleja ja artikkelissa käsitellään myös BioÄly-projektia. Linkki artikkeliin tässä.