Materiaalipankki

3. BioÄly seminaari TAU Kampusklubi® 25.4.2019

BioÄly seminaari 25042019

 

2. BioÄly seminaari TTY Kampusklubi® 20.11.2018

BioÄly_Seminaari 20181120-Salmiakki

BioÄly_Seminaari_2018_11_20_MRL

BioÄly_Seminaari_2018_11_20_TRL

BioÄly – BoPPDo3

BioÄly – BusinessChampion_comparison

Bioäly_DeMinimis

Bioäly_in5pages_semi1

 

1. BioÄly seminaari Tampereella 13.09.2018

BioÄly 2018_09_13 7_Kiilto Oy

BioÄly 2018_09_13 6_Evaluating the value and costs of technology

BioÄly 2018_09_13 5_Painettava elektroniikka älyn mahdollistajana

BioÄly 2018_09_13 4_Piezoelectric sensors

BioÄly 2018_09_13 3_Biobased films and coatings

BioÄly 2018_09_13 2_Cellulose nanomaterials

BioÄly 2018_09_13 1_Hankkeen kuvaus

 

De minimis tuki

Työ- ja elinkeinoministeriö: Opas de minimis-tuista (2016)

EU Komission asetus N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen: Komission_de_minimis_asetus

Hankkeeseen osallistuvan yrityksen de minimis -tuki-ilmoitus: DE_MINIMIS_ilmoitus_osallistuva_yritys_FI.EAKR

Tiedoksianto yritykselle myönnetystä uudesta vähämerkityksisestä valtiontuesta (de minimis -tuki): Tiedoksianto_DE_MINIMIS_tuesta_FI.EAKR