Hankkeen kuvaus

BioÄly – Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

 

 • Määritellä yrityslähtöisesti tuote- ja palvelukonsepteja ja pilotoida
  niitä yhteistyössä yritysten kanssa
 • Toteuttaa useita teknologiademoja verkoston yhteistyökumppaneille
  sekä 6-8 pilottia yritysten kanssa
 • Luoda tieto- ja osaajavaranto – Tietopankki teknologioista ja
  niihin liittyvistä osaajista
 • Tietopankin kautta olennainen tieto ja osaaminen helposti saavutettavissa
 • Järjestää seminaareja ja workshopeja tutkimuslaitosten, yritysten ja
  yhteiskunnallisten toimijoiden kesken
 • Rakentaa Pirkanmaalle Kiertotalouden biopohjaiset älykkäät ratkaisut
  – Yhteistyöalusta

Tavoitteena saada mukaan vähintään 40 aktiivista toimijaa yhteistyöalustan toimintaan

 

Hyödyt yritykselle ja yhteiskunnallisille toimijoille

 

 • Pilotissa luodaan tuote-/palvelukonsepti ja feasibility study, joka sisältää:

    1. Uusien teknologioiden kaupallisen potentiaalin tunnistamisen

    2. Teknologian kypsyyden ja liiketoimintavaikutusten arvioinnin

    3. Mahdolliset vaadittavat jatkokehitystoimenpiteet –> Tämä tukee yritysten suunniteltavien

investointipäätösten tekemistä.

 

 • Tampereen yliopiston vahva poikkitieteellinen osaaminen:

    1. Materiaali- ja pakkaustekniikka, pilottilinjasto, prosessikemia (MOL)

    2. Painettava elektroniikka, integrointi ja nanomateriaalit (ELT)

    3. Nano- ja biomateriaaleista valmistettavat sensorit (BMT)

    4. Nanoselluloosan ekologinen ja energiatehokas valmistus (AUT)

    5. Tuotekonseptin arvontuotto (MEI)

–> Tuki tuotteen tai palvelun tuotteistamiseen jatkokehityshankkeissa.

 

 • Yhteistyöalusta mahdollistaa uuden liiketoimintamallin ja -verkoston rakentamisen.


  BioÄly – Yhteistyöalusta – Biopohjaiset älykkäät ratkaisut